Politica de confidențialitate

Acord de utilizare a datelor cu caracter personal

1. Dispoziții generale

1.1. Aceste Reglementări sunt un document oficial al Administrației Site-ului, pe care este postat și determină procedura de prelucrare și protejare a informațiilor despre persoanele care utilizează serviciile site-ului Internet (denumit în continuare Site-ul) și serviciile acestuia (denumite în continuare Utilizatori). 1.2. Relațiile legate de colectarea, stocarea, distribuirea și protecția informațiilor despre utilizatorii site-ului sunt reglementate de prezentul regulament, de alte documente oficiale ale administrației site-ului și de legislația actuală a Republicii Moldova. 1.3. Prin înregistrare, trimiterea de mesaje, aplicații, alte mesaje utilizând mijloacele și formele de comunicare de pe Site, Utilizatorul este de acord cu termenii Regulamentelor. În cazul în care utilizatorul nu este de acord cu termenii regulamentelor, utilizarea site-ului și a serviciilor sale trebuie să fie încetată imediat. Utilizatorul este responsabil pentru aceasta. 1.4. Administrația site-ului nu verifică acuratețea informațiilor primite (colectate) despre utilizatori, cu excepția cazurilor în care o astfel de verificare este necesară pentru a îndeplini obligațiile administrației site-ului față de utilizator.

2. Condițiile și scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

2.1. În virtutea legislației actuale, nu este necesar un consimțământ separat al utilizatorului pentru prelucrarea datelor sale personale. Administrația site-ului are dreptul de a prelucra datele cu caracter personal fără a notifica organismul autorizat pentru protecția drepturilor subiecților datelor cu caracter personal. 2.2. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal includ: primirea de către Utilizator a informațiilor, trimiteri, documente și materiale, prelucrarea comenzilor Utilizatorului și consultarea suportului Utilizatorului.

3. Procedura de punere în aplicare și modificare a regulamentului

3.1. Regulamentul intră în vigoare din momentul în care este postat pe site și este valabil la nesfârșit, până când este înlocuit cu un nou regulament. 3.2. Versiunea actuală a regulamentului, care este un document public, este disponibilă pentru orice utilizator de Internet. 3.3. Administrația site-ului are dreptul de a modifica regulamentele. Atunci când se fac modificări ale regulamentelor, notifică utilizatorii despre acest lucru, postând o nouă versiune pe site la adresa permanentă. În acest caz, edițiile anterioare ale regulamentelor devin nevalide.

4. Scopurile procesării informațiilor

4.1. Administrarea Site-ului prelucrează informații despre Utilizatori, inclusiv datele personale ale acestora, pentru a îndeplini obligațiile dintre Administrația Site-ului și Utilizator în cadrul furnizării de informații despre activitățile și activitatea Site-ului.

5. Compoziția datelor cu caracter personal

5.1. Datele personale sunt furnizate de utilizator în mod voluntar, înseamnă consimțământul prelucrării lor de către Administrația site-ului și includ: 5.1.1. datele minime necesare pentru comunicarea furnizate de Utilizatori: numele, numărul de telefon și / sau adresa de e-mail. Alte date (inclusiv sexul, vârsta, data nașterii, adresa etc.) sunt furnizate de Utilizator la cerere și, dacă este necesar, ale acestor date pentru a comunica cu utilizatorul și a lua măsuri legate de furnizarea de servicii către Utilizator. 5.2. Alte informații despre Utilizatorii prelucrați de Administrația Site-ului. Administrarea site-ului prelucrează, de asemenea, alte informații despre utilizatori, care includ: 5.2.1. datele standard primite automat de server la accesarea Site-ului și acțiunile ulterioare ale Utilizatorului (adresa IP a gazdei, tipul sistemului de operare al utilizatorului, paginile Site-ului vizitate de utilizator). 5.2.2. informații obținute automat la accesarea Site-ului folosind marcaje (cookie-uri). 5.2.3. informații obținute ca urmare a acțiunilor Utilizatorului pe Site. 5.2.4. informații obținute ca urmare a acțiunilor altor utilizatori de pe Site. 5.2.5. informațiile necesare identificării Utilizatorului pentru a accesa serviciile site-ului.

6. Prelucrarea informațiilor despre utilizatori

6.1. Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează pe baza următoarelor principii: – legalitatea scopurilor și metodelor de prelucrare a datelor cu caracter personal; – conștiinciozitate; – respectarea scopurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal cu scopurile prestabilite și declarate la colectarea datelor cu caracter personal, precum și competențele Administrației Site-ului; – corespondența cu volumul și natura datelor cu caracter personal prelucrate, metodele de prelucrare a datelor cu caracter personal în scopul prelucrării datelor cu caracter personal;

6.2. Colectarea datelor cu caracter personal.

6.2.1. Colectarea datelor personale ale Utilizatorului se efectuează pe Site atunci când sunt introduse de utilizator din proprie inițiativă în momentul contactării Administrației Site-ului sau a site-ului, în conformitate cu setările Utilizatorului. 6.2.2. Numele, adresa de e-mail și / sau numărul de telefon sunt furnizate de Utilizator pentru feedback și nu sunt necesare pentru lucrări standard pe Site. 6.2.3. Restul datelor cu caracter personal sunt furnizate de Utilizator suplimentar din proprie inițiativă folosind secțiunile și resursele relevante ale Site-ului.

6.3. Stocarea și utilizarea datelor cu caracter personal

6.3.1. Datele personale ale Utilizatorilor sunt stocate exclusiv pe suport electronic și prelucrate utilizând sisteme automate, cu excepția cazurilor în care prelucrarea manuală a datelor cu caracter personal este necesară în legătură cu îndeplinirea cerințelor legale.

6.4. Transferul datelor cu caracter personal

6.4.1. Datele personale ale Utilizatorilor nu sunt transferate către nicio persoană, cu excepția cazurilor prevăzute în mod expres de prezentul regulament. 6.4.2. Furnizarea datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor la cererea organismelor de stat (autoritățile locale) se efectuează în modul prevăzut de lege.

6.5. Distrugerea datelor cu caracter personal

6.5.1. Datele personale ale utilizatorului sunt distruse la cererea scrisă a utilizatorului. Solicitarea trebuie să conțină date de identificare care să indice direct proprietatea informațiilor de către acest utilizator.

7. Măsuri de protecție a informațiilor despre utilizatori.

7.1. Administrația Site-ului ia măsuri tehnice, organizatorice și legale pentru a asigura protecția datelor personale ale Utilizatorului de accesul neautorizat sau accidental la acestea, distrugerea, modificarea, blocarea, copierea, distribuirea, precum și de alte acțiuni ilegale.

8. Limitarea regulilor.

8.1. Aceste Reguli nu se aplică acțiunilor și resurselor de internet ale terților. 8.2. Administrarea Site-ului nu este responsabilă pentru acțiunile terților care, ca urmare a utilizării Internetului sau a Serviciilor Site-ului, au acces la informații despre Utilizator și pentru consecințele utilizării informațiilor care, datorită naturii Site-ului, sunt disponibile oricărui utilizator de Internet. 8.3. Administrația site-ului recomandă utilizatorilor să adopte o abordare responsabilă pentru soluționarea problemei cantității de informații despre ei înșiși transmise de pe site.